DeutschEnglish简体中文(中国)JapaneseItalianFrenchEspañolRussianArabic (العربية الموحدة)Polski
Do osoby

André Papmehl spędził dzieciństwo we Włoszech. Studiował europejską ekonomikę przedsiębiorstw na ESB Business School w Londynie i Reutlingen. Zna język niemiecki, angielski i włoski. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowym środowisku, specjalizując się w rozwoju organizacyjnym, zarządzaniu personelem i orientacji na klienta. Przed założeniem własnej firmy konsultingowej był kierownikiem działu kadr Amazon w Niemczech.

Poprzednio pełnił funkcje kierownicze w renomowanych koncernach takich jak Daimler. W mającej siedzibę w Szwajcarii grupie przedsiębiorstw był jako dyrektor HR odpowiedzialny za sprawy personalne (ok. 6500 pracowników). Posiada międzynarodowe praktyczne doświadczenie we współkierowaniu procesami przemian z kierownictwem, radą zakładową i pracownikami. Zebrał międzykulturowe doświadczenia w szkoleniach i kształceniu dorosłych (np. program kształcenia kierowników działów kadr w skołach wyższych FH-Nordwestschweiz i FOM). Jest doświadczonym ekspertem i instruktorem w zakresie kierowania i zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Ma na swoim koncie wiele publikacji na temat innowacyjnych sposobów zarządzania, od lat 90. należących do podstawowej literatury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Główną specjalnością Papmehl Management Consulting jest zarządzanie personelem, rozwój organizacyjny i interim management.

Członek Worldwide Association of Business Coaches (WABC), Kanada.